MYJNIA CYSTERN I SILOSÓW tel 24 264 40 84 wew. 22

Post Post

Zapraszamy do myjni cystern / silosów znajdującej sie na terenie naszego zakładu.


W transporcie każdego rodzaju materiałów bardzo ważne jest dokładne czyszczenie zbiorników transportowych. Dokładne umycie zbiorników transportowych zapobiega zanieczyszczeniu w nowo przewożonym materiale. Uniemożliwia ono przemieszanie się przewożonych następująco po sobie produktów, co mogłoby zakłócić proces ich dalszego przetwarzania.

Taurus sp z o.o. jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Myjni Cystern (PSMC) uczestniczącej w strukturach europejskiej organizacji EFTCO (Europejska Federacja Organizacji Myjni Cystern).

Mycie silosów w naszym wykonaniu polega na wyczyszczeniu wnętrza cysterny, ale również i jego osprzętu – węży, pompy czy innych akcesoriów. W tym celu korzystamy z bogatego zaplecza technicznego: agregatów wysokociśnieniowych, wytwornic pary, głowic myjących, wysokiej jakości środków chemicznych czy systemu grzewczego.


Każde mycie cysterny / silosa potwierdzone jest wydaniem dokumentu mycia ECD


Post Post