OCHRONA ŚRODOWISKA

Post

W chwili obecnej większość ciągników siodłowych wchodzących w skład floty firmy Taurus spełnia normy emisji spalin Euro 6. Firma stale dąży do unowocześniania floty, poprzez dobór jak najnowszych pojazdów o większej ekologii spalanego paliwa, co wpływa na znaczne zmniejszenie zatrucia środowiska. Ogromne znaczenie w kwestii polityki proekologicznej firmy odgrywa też recykling. Odzyskowi podlegają przede wszystkim: ogumienie samochodów, odpady parku maszyn w tym odpady warsztatowe, a także odpady biurowe.

W celu ochrony środowiska kierowcy firmy Taurus stosują ekologiczne techniki prowadzenia pojazdów. Płynna jazda, odpowiednia zmiana biegów, właściwe ciśnienie w oponach, usunięcie zbędnych akcesoriów pozwala zaoszczędzić od 5 do nawet 25% paliwa. Oszczędności w tym zakresie wypracowują również dzięki unikaniu krótkich przejażdżek i postojów na włączonym silniku, właściwemu planowaniu podróży oraz ograniczeniu użycia urządzeń elektrycznych jak np. ogrzewanie, klimatyzacja czy ogrzewanie szyb. Nieprzypadkowy jest dobór paliw wykorzystywany przez samochody flotowe firmy Taurus. 100% taboru porusza się na silnikach spalających olej napędowy, który pod kątem emisji spalin wypada znacznie lepiej niż benzyna oraz gaz LPG.


Post Post